Presentaties eindseminarie 24 februari 2022 @ DSP Valley, Leuven:

Bedankt DSP Valley, LSEC, gastsprekers en leden van de TETRA OpenCloudEdge gebruikersgroep om van het eindseminarie een succes te maken.

Overige publiek beschikbare verslagen en presentaties:

Het TETRA OpenCloudEdge project uitgelegd

Dit project heeft als doel OpenStack te bestuderen, te implementeren en te evalueren, voor minimum twee gevalstudies waarvan minstens één IoT gerelateerd. Deze gevalstudies situeren zich zowel in private als hybride cloudomgevingen om een onderzoek toe te laten naar hun samenspel voor de opzet van de drie typische paradigma’s in cloudcomputing, zijnde Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

Het primaire doelpubliek omvat zowel de IT-dienstverleners als de gebruikers die zelf een (gedeeltelijk) eigen cloudbeheer willen opzetten. Bij deze KMO’s is dan ook reeds een zekere interne IT kennis aanwezig. De meeste van deze bedrijven zijn klein tot middelgroot en niet O&O intensief en hebben nood aan extra informatie over de complexiteit en mogelijkheden van OpenStack. We hebben een gebruikerscommissie opgesteld bestaande uit een 20-tal leden, die deze primaire doelgroep goed afdekt, en die naast kleine spelers ook enkele middelgrote spelers omvat.

We schatten dat een 50-tal bedrijven binnen dit en 2 jaar rechtstreeks baat kunnen hebben bij dit project en we zullen deze ook actief trachten te identificeren via onze leden van de gebruikerscommissie en via disseminatieactiviteiten.

Concreet zullen we in eerste instantie de noodzakelijke OpenStack componenten en hun onderlinge interactie beschrijven. Specifiek voor de IT-dienstverleners zullen we een handleiding opstellen die beschrijft welke technologieën en methodologieën nodig zijn om de drie dienstenmodellen (service models) van IaaS, PaaS en SaaS op te zetten met OpenStack. Dit omvat tevens andere bijhorende technologieën die noodzakelijk zijn om efficiënt toepassingen te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Node-RED, Docker containers en Kubernetes. De handleiding zal opgesteld worden aan de hand van minstens twee gevalstudies, waarvan één IoT- georiënteerde die het samenspel IoT-Edge-Cloud in het bijzonder belicht. Meer bepaald voor de gebruikers zullen we de meerwaarde en potentiële problemen aan het licht brengen die optreden bij het gebruik van OpenStack om een beter en neutraal beeld te krijgen op de mogelijke gevolgen van het gebruik van die technologie.Meer specifiek zullen we focussen op de functionaliteiten die OpenStack te bieden heeft met betrekking tot schaalbaarheid, taakverdeling en security. We verwachten dat er na 1 jaar minstens 1 bedrijf de technologie effectief zal toepassen en minstens 4 bedrijven na het tweede jaar. Er zullen ook na 2 jaar minstens 2 gevalstudies gedocumenteerd zijn (handleiding + evaluatie).

Tenslotte zullen we de aangeleerde concepten verspreiden via minstens twee workshops die opengesteld zullen worden naar alle leden van de gebruikersgroep alsook een groot netwerkevenement, georganiseerd in samenwerking met de netwerkorganisaties DSP Valley en LSEC. Daarnaast zullen de resultaten tevens via de website, nieuwsbrieven en wetenschappelijke publicaties gedissemineerd worden.

Het gebruik van gepaste cloudtechnologie zal bedrijven toelaten om op een kostefficiënte manier sterker te groeien door betere schaalbaarheid en meer automatisatie aan te bieden. Uit studies wordt voorspeld dat de wereldwijde markt van OpenStack de komende 2 jaar met meer dan 2 miljard euro toe zal nemen en dus is het belangrijk dat Vlaanderen mee op de kar springt om deze technologie van naderbij te bekijken en te integreren.